ค่าบริการดูแลเว็บไซต์

ดูแลตรวจเช็คความถูกต้องของเว็บ และทำให้เว็บเกิดความเคลื่อนไหว

อัตราค่าบริการดูแลเว็บไซต์

 • 5,000 - 8,000
 • 2,000 - 4,000
 • 1,000 - 2,000
 • 500 - 1,000
 • 1,000 - 1,500

ค่าบริการจัดทำเว็บไซต์

เป็นราคาที่ตรวจเชคได้เบื้องต้น

อัตราค่าบริการจัดทำเว็บไซต์

 • 5,000 - 10,000
 • 2,000 - 4,000
 • 2,500 - 3,000
 • 3,500 - 5,000
 • 5,000
 • 8,000 - 10,000
 • 5,000
 • 5,000
 • 10,000

ราคาแปรผันได้ตามจำนวนที่ทำ


© 2003 - 2017 hypermance.com All rights reserved.