About
ตั้งแต่ปี 2002 เราได้ทำงานในเส้นทางกราฟฟิคดีไซน์ ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธี การทำงานในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งปรับปรุงแก้ไข และให้คำปรึกษาเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด ปัจจุบันได้รวบรวมทีมงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเราได้มีจุดมุ่งหมายคือออกแบบและผลิตงานออกแบบทุกชนิดอย่างบรรจง สวยงาม โดดเด่น รวมถึงการสื่อความหมาย และการเข้าถึงอารมณ์ของงานนั้นๆ อีกทั้งการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์และ ประสิทธิภาพการใช้งาน การทำธุรกิจ บนสื่อ IT และสื่อต่าง ๆ อย่างทันสมัย

วิสัยทัศน์

เราคือผู้ให้บริการด้านการออกแบบเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ ตลอดจนงานเขียนโปรแกรมระบบต่างๆ ที่สร้างประโยชน์และความสบายใจให้กับลูกค้า

พันธกิจ

 • เราจะครอบคลุมทุกระบบของเว็บไซต์
 • เราจะเป็นผู้นำด้านการออกแบบ และเทคโนโลยี พร้อมกับให้คำปรึกษา
 • เราจะปฎิบัติตามข้อสัญญา ดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่เพื่อเป็นการบริการที่ดีและเกิดการบอกต่อ

นโยบายหลักองค์กร

งานบริการเป็นสิ่งสำคัญพอ ๆ กันกับความรู้ที่มีในวิชาชีพ

บริการของเรา

เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน บริษัท ไฮเปอร์ ครีเอชั่น จำกัด ทำงานด้านพัฒนาเว็บไซต์รับผิดชอบดูแล ตั้งแต่การ Research ข้อมูลให้ลูกค้า,วางแผนงานการจัดทำ, ออกแบบและ จัดทำ, เขียนโปรแกรม ต่างๆ, ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของท่าน, ปรับปรุงดูแล ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ที่ปรึกษาด้าน ITต่างๆ อีกทั้งยังมีบริการ จดโดเมนเนม, เว็บโฮสติ้ง, ออกแบบกราฟฟิคสิ่งพิมพ์และออกแบบโลโก้ต่างๆตามแผน การตลาดและแผนธุรกิจของท่าน พร้อมเสนอแนะเทคโนโลยีในการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างไม่มีการหยุดนิ่ง เพื่อการแข่งขัน ที่สมบูรณ์แบบในโลกยุคไม่มีพรมแดน อย่างปัจจุบัน

ไฮเปอร์ ครีเอชั่น ได้มีการบริการต่างๆ ดังนี้

 • รับดูแลเว็บไซต์รายเดือน
 • รับจดโดเมนเนม .com .net .biz .info .org จดโดเมนได้ถูกสุดๆแค่ 600 บาท/ปี
 • เช่าโฮสติ้ง 1GB ในราคา 3,000 ต่อปี
 • ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
 • ออกแบบและจัดทำกราฟฟิคสิ่งพิมพ์ โปรชัวร์
 • ออกแบบและจัดทำ มัลติมีเดีย พรีเซนต์เตชั่น
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม Shopping Cart , E-catalog , Content Management System (CMS)
 • ออกแบบและจัดทำระบบ Software ให้สอดคล้องกับการทำงานของท่าน
 • บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • ที่ปรึกษาด้าน IT และการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตด้วยทีมงานมากประสบการณ์

© 2003 - 2017 hypermance.com All rights reserved.